Vi utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad

Vi vänder oss såväl till bygg- och entreprenörsbolag
som till privatpersoner med våra tjänster

ASFALT

Funderar ni på att asfaltera?

Vi utför förarbetet innan asfalten sen tillhandahåller vi asfalt genom samarbetspartners!

SNÖRÖJNING

Vi har utrustning för att röja snö på alltifrån stora industriområden till vägar till små cykelvägar
Har även möjlighet att utföra sandning när det blir halt!

AVLOPP

Behöver du en ny avloppsanläggning eller fixa till din befintliga?
Vi är certifierade av kommunen och har många års erfarenhet av olika avloppsanläggningar. Vi fixar ansökan till kommunen och gräver en provgrop. Efter det så väljer vi en anläggning tillsammans med er som passar era behov och kommunens krav. Efter slutfört arbete så lämnar vi in en entreprenörsrapport till kommunen som talar om hur din avloppsanläggning ser ut!

ÖVRIGA ARBETEN

Dränering, planering av tomt, plattläggning, dagvatten, vägbygge, skogsväg, dikesrensning, kabelarbeten, trädgårdsarbeten, infiltration, trädfällning. Sopning av vägar, parkeringar. Grustransport, uthyrning av flak. Försäljning av matjord, fyll, grus.

Behöver du grus? Kika in här så får du se vårt utbud